PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE “1000€”

1. Organizator nagradne igre je podjetje Energoles Bohor d.o.o., Lesna ulica 2, 3230 Šentjur pri Celju, ID za DDV: SI11729961 (v nadaljevanju organizator).
2. Nagradna igra poteka od 15.6.2023 do 7.7.2023 na Facebook strani organizatorja: https://www.facebook.com/energolesb/.
3. Namen nagradne igre je promocija sončnih elektrarn organizatorja in vzpostavljanje stika z uporabniki Facebooka.
4. Nagradni sklad sestavljajo ena glavne nagrade in dve tolažilni nagradi. 1. nagrada je nagradni bon v vrednosti 1000 EUR na sončno elektrarno, 2. nagrada  je majica z logotipom Energoles Bohor, 3. nagrada pa je dežnik z logotipom Energoles Bohor.
5. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki Facebooka, ki so starejši od 18 let in imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji. Iz nagradne igre so izključeni zaposleni organizatorja in njihovi ožji družinski člani ter osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.
6. Za sodelovanje v nagradni igri za 1. nagrado oz. glavno nagrado morajo udeleženci v času trajanja nagradne igre na Facebook strani organizatorja všečkati in deliti objavo nagradne igre in označiti vsaj tri prijatelje. Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le z enim računom oz. 1x. Za sodelovanje za 2. in 3. nagrado oz. tolažilno nagrado pa je dovolj samo komentar na objavo nagradne igre.
7. Nagrajenci bodo določeni z žrebom, ki bo potekal 14.7.2023, v popoldanskem času v prostorih organizatorja pod nadzorom komisije, ki jo bo imenoval organizator. Žrebanje bo potekalo naključno in transparentno med vsemi udeleženci, ki bodo pravilno izpolnili pogoje sodelovanja. Izžrebani bodo trije nagrajenci, od tega eden za glavno nagrado in dva za tolažilno nagrado.
8. Nagrajenci bodo o rezultatih žrebanja obveščeni preko zasebnega sporočila na Facebooku najkasneje do 17.7.2023. Nagrajenci morajo v roku treh dni od prejema obvestila posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon) organizatorju za prevzem nagrade. Če nagrajenec ne bo posredoval svojih podatkov v roku ali če bo posredoval napačne ali nepopolne podatke, bo izgubil pravico do nagrade in organizator bo določil novega nagrajenca.
9. Nagrade bodo nagrajenci prevzeli na naslovu organizatorja (Lesna ulica 2, Šentjur pri Celju).
10. Organizator si pridržuje pravico do javne objave imen in priimkov nagrajencev ter njihovih slik na svoji Facebook strani in drugih medijih brez posebnega dovoljenja ali nadomestila nagrajencem.
11. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi sodelovanja v nagradni igri, prevzema ali uporabe nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne težave pri žrebanju nagrajencev.
12. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil in pogojev nagradne igre, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti. O vseh morebitnih spremembah bo organizator obvestil udeležence na svoji Facebook strani.
13. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili in pogoji nagradne igre in se z njimi strinjajo. V primeru spora med organizatorjem in udeležencem je pristojno sodišče v Šentjur pri Celju.
14. Vse dodatne informacije o nagradni igri lahko udeleženci dobijo na elektronskem naslovu info@energoles-bohor.si ali na telefonski številki 041 339 014.
15. Ta pravila in pogoji nagradne igre veljajo od dneva objave na Facebook strani organizatorja do zaključka nagradne igre “1000€”.